Valkas pagasts

Lauksaimniecības produktu pārstrāde

Projekta īstenotājs:
Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība "LUTERNIEKI"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 15 441,91 EUR, publiskais finansējums - 10 809,34 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis - pārstrādāt augļus un ogas, ražot jaunus produktus.

Projektā tika paplašināti saimniecības darbības virzieni - lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, jaunu produktu - ābolu sulu ar citu augļu un dārzeņu sulu - ražošana. Projekta ietvaros tika iegādātas ražošanas iekārtas.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada janvārī.

Meža izstrādes pakalpojumi

Projekta īstenotājs:
Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība "LUTERNIEKI"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 50 000 EUR, publiskais finansējums - 35 000 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir paplašināt saimniecības darbību, uzsākt mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu.

Projekta ietvaros saimniecība iegādājās meža darbiem aprīkotu traktoru un meža izvešanas piekabi.

Projekts īstenots 2017.gadā.

Tiltiņa atjaunošana Lugažu muižas parkā Valkas pagastā

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 13566,60 EUR, publiskais finansējums – 12209,95 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir veikt Lugažu muižas parka vides sakārtošanu, atjaunojot  tiltiņu parka teritorijā un izbūvējot jaunu kājnieku celiņu no tiltiņa uz dabas taku, tā veicinot tūrisma infrastruktūras attīstību Valkas pagastā un Valkas novadā un padarot pieejamu dabas taku visiem Latvijas iedzīvotājiem un ārzemju viesiem. 

Projekta ietvaros ir atjaunots Lugažu muižas parka teritorijā esošais tiltiņš (vecā tilta demontāža, celmu laušana, 62 m2 bruģēšana) un izbūvēta kājnieku celiņa laipa uz dabas taku (117 m2 kājnieku celiņš bruģēts un 15 m koka laipa).

Tautastērpu un karoga izgatavošana VPDK "Spriņģi"

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Spriņģi"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 9525,29 EUR, publiskais finansējums – 8572,79 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir iegādāties Valkas novada tautas tērpu komplektu Valkas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam "Spriņģi", lai sekmētu māksliniecisko izaugsmi, veicinot kultūras dzīves attīstību un rosinātu interesi par latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

Projekta ietvaros tika izgatavoti tautas tērpu komplekti 12 dejotāju pāriem, kā arī iegādāts deju kolektīva karogs.

Projekta īstenošana pabeigta 2017.gada vasarā.

Foto: Aksana Markoviča

Bērnu rotaļu laukuma izveide Lugažu ciemā

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Druvas 1"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 12200 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 10980 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir dzīves vides kvalitātes uzlabošana Lugažu ciemā, izveidojot bērnu rotaļu laukumu un labiekārtojot teritoriju ap to.

Projekta ietvaros daudzdzīvokļu mājas pagalmā tiks ierīkots bērnu rotaļu laukums.

Projekta īstenošanas laiks - 2018. - 2019.

Malkas skaldītāja iegāde

Projekta īstenotājs:
Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība "Aizupes"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 9900 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6930 EUR, cits līdzfinansējums - 2970 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir zemnieku saimniecībā attīstīt papildu nozari - kokapstrādi, tai skaitā, malkas ražošanu, padarot efektīvāku ražošanas procesu un uzlabojot darba apstākļus.

Projekta ietvaros iegādāts malkas skaldītājs PALAX-70.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada augustā.

Mobilās pirts mucas un piekabes iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai

Projekta īstenotājs:
SIA "STALMEX"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 7300 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5110 EUR, cits līdzfinansējums - 2190 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir tūrisma pakalpojumu sniegšanas uzsākšana.

Projekta ietvaros tika iegādāta mobilā pirts muca uz piekabes.

Projekts īstenots 2018. gada augustā.

Foto no SIA "STALMEX" arhīva.

Gaismas sistēmu modernizācija Valkas pagasta Saieta namam "Lugažu muiža"

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Budžets - 6997,43 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6297,69 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir nodrošināt vietējo iedzīvotāju brīvā laika, radošo izpausmju u.c. aktivitāšu veiksmīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu norisi, attīstīšanu, pilnveidošanu un baudīšanu, tādējādi veicinot Valkas pagasta Saieta nama "Lugažu muiža" kā Valkas pagasta centra attīstību.

Projekta ietvaros tika iegādāts gaismas aparatūras komplekts.

Projekts īstenots 2020. gadā.

SIA "STALMEX" darbības attīstīšana

Projekta īstenotājs:
SIA STALMEX
Finansējums:
Budžets - 5231 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 3661,70 EUR
Īstenotā rīcība:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - uzņēmuma saimnieciskās darbības tālāka attīstīšana un dažādošana, iegādājoties jaunus pamatlīdzekļus.

Projekta ietvaros uzņēmums iegādājās kublu uz piekabes un ģeneratoru tā darbības nodrošināšanai vietās,kur nav pieejama elektrība.

Projekts īstenots 2020. gadā. 

Viesu nama "Ezernieki" renovācija

Projekta īstenotājs:
Sigmunds Siliņš
Finansējums:
Budžets - 36461,06 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 25522,74 EUR
Īstenotā rīcība:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - uzlabot viesu nama "Ezernieki" darbību, gan arī sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī nodrošināt pilnvērtīgu un efektīvu darbību gada aukstajos mēnešos.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi: artēziskā urbuma izveide, uutomatizētas apkures sistēmas izveide un radiatoru nomaiņa, daļēja logu nomaiņa, santehnikas iegāde papildu sanitāro mezglu izveidei un esošo nomaiņai, ēkas ārsienu siltināšana, rekuperācijas iekārtu ierīkošana dzīvojamās istabās, saules paneļu uzstādīšana.

Projekta īstenošana pabeigta 2022. gadā.

Pages