Viesu nama "Ezernieki" renovācija

Projekta īstenotājs: 
Sigmunds Siliņš
Finansējums: 
Budžets - 36461,06 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 25522,74 EUR
Īstenotā rīcība: 
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - uzlabot viesu nama "Ezernieki" darbību, gan arī sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī nodrošināt pilnvērtīgu un efektīvu darbību gada aukstajos mēnešos.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi: artēziskā urbuma izveide, uutomatizētas apkures sistēmas izveide un radiatoru nomaiņa, daļēja logu nomaiņa, santehnikas iegāde papildu sanitāro mezglu izveidei un esošo nomaiņai, ēkas ārsienu siltināšana, rekuperācijas iekārtu ierīkošana dzīvojamās istabās, saules paneļu uzstādīšana.

Projekta īstenošana pabeigta 2022. gadā.