Jērcēnu pagasts

Smiltsērkšķu augļu pārstrādes nozares konkurētspējas paaugstināšana z/s "Puntiņi"

Projekta īstenotājs:
Valkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība "PUNTIŅI"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 49 837,47 EUR, publiskais finansējums - 34 886,23 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta ietvaros notika noliktavas un pārstrādes iecirkņa pārbūve, kas nodrošinās uzņēmuma atbilsību visām sanitārajām prasībām. Tika iegādātas iekārtas jaunas ražotnes veidošanai, izmantojot tikai vietējās izejvielas (smiltsērkšķus),  un uzsākta jaunu produktu ražošanu: smiltsērkšķu eļļa, saldējums un tējas.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada oktobrī.

Aktīvā atpūta ZS "Laidavas"

Projekta īstenotājs:
Valkas rajona J.Ences zemnieku saimniecība "LAIDAVAS"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 18890,66 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 13223,46 EUR, cits līdzfinansējums - 5667,20 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir uzlabot esošo pakalpojumu un radīt jaunus, kvalitatīvus pakalpojumus, balstītus uz tirgus izpēti un klientu interesi par aktīvās atpūtas iespēju dažādošanu, paplašināt pakalpojuma sniegšanas teritoriju, tādējādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti.; palielināt saimniecības ienākumus un paaugstināt konkurētspēju.

Projekta ietvaros tika iegādāts aprīkojums  (laivas, SUP dēļi, bezpilota lidaparāts, pirts muca uz piekabes).

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada aprīlī.

Multifunkcionālās sporta sienas

Projekta īstenotājs:
Elīna Ločmele
Finansējums:
Budžets - 7079 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4955,30 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir izveidot uzņēmumu un uzsākt jauna produkta ražošanu.

Projekta ietvaors tiks iegādāts ražošanai nepieciešamais aprīkojums un instrumenti.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.

Smiltsērkšķu pirmapstrādes iekārtu iegāde zemnieku saimniecībā "Puntiņi"

Projekta īstenotājs:
Valkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība "PUNTIŅI"
Finansējums:
Budžets - 10437,33 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 7306,11 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir pilnveidot ražošanas ciklu un uzsākt jaunu produktu ražošanu, samazinot roku darbu un paaugstinot produkcijas kvalitāti.

Projekta ietvaros tiks iegādātas iekārtas un palīgiekārtas smiltsērkšķu pārstrādes ceham.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.