Trikātas pagasts

Medniekmājas remonts un šautuves ierīkošana

Projekta īstenotājs:
Mednieku klubs "Trikāta"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 18 339,23 EUR, publiskais finansējums – 16 505,31 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir popularizēt medniecību un mainīt sabiedrībā valdošos stereotipus par medniekiem, veicināt sadarbību starp mednieku kolektīviem un nodrošināt Beverīnas un apkārtējo novadu medniekiem iespēju šaušanas prasmju uzlabošanai. 

Vidzemes tautas tērpi deju kopai "Abuls"- dāvana Latvijas simtgadei

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Abulieši"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 7547,00 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6792,30 EUR, cits līdzfinansējums - 754,70 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir atjaunot deju kopas "Abuls" tautastērpu kolekciju, radot iespēju novada iedzīvotājiem iesaistīties pašdarbībā, bagātināt kolektīva sniegtos priekšnesumus savā pagastā, novadā un ārvalstīs, tādējādi popularizējot tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, nodrošinot ilgtspējīgu investīciju izmantošanu.

Projekta ietvaros tika iegādāti Vidzemes tautastērpi (12 komplekti) - brunči, ņieburi, jakas, krekli - sievām, un bikses, vestes un garie mēteļi - vīriem.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada jūnijā.

Iekārtu iegāde produkcijas kvalitātes uzlabošanai un jaunu produktu radīšanai

Projekta īstenotājs:
SIA "R CHOCOLATE"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 19 942 EUR, publiskais finansējums - 13 959,40 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1.Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir iegādāties jaunas ražošanas iekārtas esošās produkcijas apjoma palielināšanai un kvalitātes uzlabošanai, jaunu produktu ieviešanai ražošanā, kas veicinās jaunu noieta tirgus apgūšanu un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta ietvaros tika iegādātas trīs jaunas iekārtas: šokolādes temperēšanas iekārta, glazēšanas līnija un šokolādes formu pildīšanas plate.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada februārī.

Malkas zāģēšanas un skaldīšanas iekārta

Projekta īstenotājs:
Trikātas pagasta zemnieku saimniecība "Ezermaļi"
Finansējums:
Budžets - 8663,60 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6064,52 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir piedāvāt malkas sagatavošanas (zāģēšanas, skaldīšanas) pakalpojumus, padarot efektīvāku ražošanas procesu. Radīt produkciju ar
pievienoto vērtību, uzlabojot pagasta un apkārtējo novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicināt ekonomiskās darbības dažādošanu, palielināt saimniecības ienākumus un paaugstināt konkurētspēju.

Projekta ietvaros tika iegādāta malkas zāģēšanas un skaldīšanas iekārta Pilkemaster EVO 30.

Projekts īstenots 2019. gadā.

Laivu piestātnes pievadceļa un stāvlaukuma izveide Mācītājmuižas ezera krastmalā

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Beverīnas ūdeņi"
Finansējums:
Budžets - 27329,85 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 24596,86 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību Trikātas pagastā, Beverīnas novadā un visā biedrības teritorijā, izveidojot piemērotu infrastruktūru un
labiekārtojot Biedrības teritoriju. Uzlabot apkārtējās vides kvalitāti un radīt vienu jaunu iecienītu atpūtas vietu, veicinot saudzīgu
attieksmi pret vidi.

Projekta ietvaros izveidots laivu piestātnes pievadceļš un stāvlaukums Mācītājmuižas ezera krastmalā.

Projekts īstenošana pabeigta 2021. gadā.

 

Meža dzīvnieku, zivju un citu barotavu izgatavošana ar "FUR^MAN" zīmolu

Projekta īstenotājs:
SIA FURMAN / Aivars Fūrmanis
Finansējums:
Budžets - 6329,51 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4430,66 EUR
Īstenotā rīcība:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

PROJEKTA MĒRĶIS: Attīstīt uzņēmējdarbību, radot tirgū kvalitatīvus, jaunus, inovatīvus produktus, orientētus uz patērētājiem – medniekiem, medību saimniecībām, zivju audzētājiem, un citiem interesentiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.