Vijciema pagasts

Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 5024 EUR, publiskais finansējums – 4521,60 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir rosināt Vijciema pagasta bērnus aktīvam dzīves veidam un radīt pievilcīgu vietu ģimenēm ar bērniem, labiekārtojot - papildinot bērnu rotaļu laukumu.

Projekta ietvaros plānots uzstādīt tīkla piramīdu bērnu rotaļu laukumā, kas būs kā labiekārtojums - papildinājums biedrības "Vijmalieši" 2013.gadā ar LEADER finansējumu izbūvētam rotaļu laukumam  projektā  „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Vijciema pagastā”.

Projekts īstenots 2016.gada oktobrī.

Foto: Mārīte Kalniņa

 

Viesu nama "Bergervilla" izveide vēsturiskajā Medību pils ēkā Vijciemā

Projekta īstenotājs:
SIA "Bergervilla"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 49994,06 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 34995,84 EUR, cits līdzfinansējums - 14948,22 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir saglabāt esošo muižas ēku un radīt tās pieejamību plašai sabiedrībai, radot jaunu tūrisma infrastruktūras uzņēmumu, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu un tūrisma apskates objektu,  tādējādi  veicinot teritorijas atpazīstamību, dabas, kultūras vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanu un saglabāšanu, attīstot teritoriju kā tūristiem pievilcīgu vietu un vietējiem patīkamu dzīves vietu.

Projekta ietvaros vēsturiska ēka - Vijciema Medību pils ir pārbūvēta par viesu namu. Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada nogalē.

Padarīsim vēl aktīvāku kultūras dzīvi Vijciemā!

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Vijciema jauniešu dome"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 1835,57 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 1652,01 EUR, cits līdzfinansējums - 183,56 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir saglabāt latviešu tautas kultūrvēsturisko mantojumu, veicinot Vijciema pagasta deju kopu "Vijolītes"un "Virāža" izaugsmi, radot iespēju ieinteresēt jaunus dalībniekus.

Projekta ietvaros tika iegādāti jauni un atbilstoši tautastērpiem 20 pāri sieviešu deju kurpju, kā arī tika uzstādīta LED skrejošā rinda, kas nodrošina vieglu informācijas pieejamību visiem vietējiem iedzīvotājiem un pagasta viesiem.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada februārī.

Vietējā amatniecības centra izveide Vijciemā

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 12257,50 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 11031,76 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis - sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības iespēju dažādošana Vijciema pagastā.

Projekta ietvaors tiks iekārtots amatniecības centrs, iegādāts aprīkojums (mēbeles, overloks, adāmmašīna).

Projekta īstenošanas laiks - 2018. -2019.

Dārzeņu fasēšanas uzņēmuma izveidošana

Projekta īstenotājs:
SIA "Vegpack"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 37608,96 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 26326,26 EUR, cits līdzfinansējums - 11282,70 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir izveidot jaunu uzņēmumu, kurš sniegs kartupeļu, ķiploku un sīpolu fasēšanas pakalpojumus.

Projekta ietvaros tika iegādātas dārzeņu fasēšanas iekārtas (šķirotājs, transportieris, tīrīšanas galds, palešu ratiņi, svari, inspekcijas galds, maisu uzpildītājs, klipsators).

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada oktobrī.

Āra kubla iegāde viesu nama "Bergervilla" pakalpojumu dažādošanai

Projekta īstenotājs:
SIA "Bergervilla"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 2066,12 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 1446,28 EUR, cits līdzfinansējums - 619,84 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir dažādot viesu nama pakalpojumu klāstu  apmeklējumu palielināšanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai , akcentu liekot uz tūrisma "kluso"sezonu.      

Projekta ietvaros tika iegādāts vissezonas āra kubls.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada decembrī.                                                                                                                                           

Meža mājas ar Meža SPA izveide viesu namā "Bergervilla"

Projekta īstenotājs:
SIA "Bergervilla"
Finansējums:
Budžets - 50000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 34999,99 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir viesu nama "Bergervilla" pakalpojumu klāsta dažādošana, apmeklējumu palielināšana un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, izmantojot apkārtnē pieejamos
resursus.

Projekta ietvaors tiks izveidota banketu zāle ar virtuvi, pirts un SPA zona.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.

Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Vijmalieši"
Finansējums:
Budžets - 11337,70 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 10203,93 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros tiks ierīkots āra trenažieru laukums Valkas novada Vijciema pagasta sākumskolas teritorijā un iegādātas hokeja sporta formas hokeja komandai "Vijciems". 

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.