Zvārtavas pagasts

Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 16 903,61 EUR, publiskais finansējums – 15 213,25 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir izveidot Amatniecības iemaņu apguves centru Mierkalna tautas namā ar iespēju apgūt prasmes  šūšanā, aušanā un mājsaimniecībā. 

Projekta ietvaros atjaunotas trīs telpas Mierkalna tautas namā, nomainot durvis un veicot citus nepieciešamos atjaunošanas darbus, lai varētu iekārotot Amatniecības iemaņu apguves centru, kurā interesenti   speciālista vadībā apgūtu aušanas, šūšanas un ēst gatavošanas iemaņas. Pagasta iedzīvotāju īpašumā ir nepieciešamais telpu aprīkojums un tie nodrošinās telpas ar stellēm, šujmašīnu un citiem šūšanas piederumiem, virtuves aprīkojumu.

Viesu mājiņa ar SPA procedūru nodrošināšanu

Projekta īstenotājs:
SIA "Serbigal"
Finansējums:
Budžets - 49830 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 34881 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir izveidot mazu viesu mājiņu ar SPA procedūru nodrošināšanu.

Projekta ietvaros tiks uzbūvēta viesu mājiņa.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.