Brenguļu pagasts

Linu tērpi un apavi Brenguļu pagasta deju kolektīvam "Dzieti"

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Dzieti Beverīnai"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 2620 EUR, publiskais finansējums – 2358 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir izgatavot linu tērpu komplektu (austus linu svārkus sievām un austas linu vestes vīriem), Vidzemes torņa cepures sievām, mākslīgās ādas zābakus vīriem un pastalas sievām un vīriem, lai papildinātu esošo tautas tērpu kolekciju un lai varētu iestudēt jaunus deju uzvedumus un jaunrades dejas un izrādītu tās Vidzemē un visā Latvijā.

Ražošanas jaudas palielināšana un jaunu produktu attīstība uzņēmumā SIA "Zarupi"

Projekta īstenotājs:
SIA "Zarupi"
Finansējums:
Budžets - 40632,19 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 28442,53 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir palielināt uzņēmuma pārstrādes jaudas sukāžu ražošanas procesam, nodrošināt kopējo pārstrādes jaudu līdz 120
kg gatavās produkcijas diennaktī, vienlaicīgi izveidojot un attīstot jaunu produktu līniju gāzētie un negāzētie dzērieni, kā arī
mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi, palielinot uzņēmuma konkurētspēju.

Pamatlīdzekļu iegāde Ģ.Lustes Z/S "Bērziņi" jauna pakalpojuma radīšanai

Projekta īstenotājs:
Brenguļu pagasta Ģ.Lustes zemnieka saimniecība "BĒRZIŅI"
Finansējums:
Budžets - 18900 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 13230 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir palielināt Brenguļu pagasta Ģ.Lustes ZS "Bērziņi" konkurētspēju un kapacitāti, kā arī radīt jaunu produktu un pakalpojumu, tādējādi uzlabojot vietējā reģiona darba tirgu, veicinot konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Projekta ietvaros tika iegādāts malkas skaldītājs.

Projekts īstenots 2019. gadā.

Lāzertaga laukuma izveide

Projekta īstenotājs:
Deivis Jirgensons
Finansējums:
Budžets - 8726,61 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6108,63 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis piedāvāt dažādām mērķgrupām jaunu pakalpojumu Beverīnas novadā - lāzertag spēle brīvā dabā.

Projekta ietvaros tika iegādāts spēles Lāzertag aprīkojums un telts.

Projekts īstenots 2019. gadā.

Aprīkojuma iegāde lāzertaga spēles konkurētspējas paaugstināšanai

Projekta īstenotājs:
Deivis Jirgensons
Finansējums:
Budžets - 5575,68 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 3902,98 EUR
Īstenotā rīcība:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - turpināt sniegt lāzertaga spēles pakalpojumus Beverīnas novadā, radot konkurētspējīgu un veselīga dzīvesveida atpūtas vietu.

Projekta ietvaros iegādāts papildu lāzertaga spēles aprīkojums.

Projekts īstenots 2020. gadā.