SIA "STALMEX" darbības attīstīšana

Projekta īstenotājs: 
SIA STALMEX
Finansējums: 
Budžets - 5231 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 3661,70 EUR
Īstenotā rīcība: 
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - uzņēmuma saimnieciskās darbības tālāka attīstīšana un dažādošana, iegādājoties jaunus pamatlīdzekļus.

Projekta ietvaros uzņēmums iegādājās kublu uz piekabes un ģeneratoru tā darbības nodrošināšanai vietās,kur nav pieejama elektrība.

Projekts īstenots 2020. gadā.