Ērģemes pagasts

Viesu nama "Ausmas" renovācija

Projekta īstenotājs:
IK "Āres 99"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 49997,95 EUR, publiskais finansējums - 34850,78 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot un nodrošināt konkurētspējīgu viesu nama pakalpojumu piedāvājumu, palielinot viesu nama apmeklētāju skaitu un tādējādi veidojot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un lauku tūrisma attīstībai Valkas novadā.

Projekta ietvaros viesu namam tika ierīkota jauna apkures sistēma, nomainīts jumts, logi un durvis, kā arī labiekārtota apkārtne.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada maijā.

Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Turnava"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 29 969,53 EUR, publiskais finansējums – 26 972,58 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir radīt iespēju Valkas novada Ērģemes pagasta iedzīvotājiem kvalitatīvi un aktīvi pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot sporta infrastruktūru Ērģemes pagastā un dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Sidra darītavas sulu spiešanas līnijas izveide

Projekta īstenotājs:
SIA "Mūrbūdu sidra darītava"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 38 219,40 EUR, publiskais finansējums – 26 753,58 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir izveidot pilnvērtīgu sidra ražošanas līniju un sākt ražot alkoholisko ābolu sidru komerciālos apmēros. 

Projekta ietvaros iegādātas jaunas iekārtas sulu spiešanai un aprīkojumu uzglabāšanai, gāzēšanai un pildīšanai,  lai efektīvi varētu izspiest lielu sulas daudzumu un saražot kvalitatīvu dabīgu ābolu sidru.

Projekta īstenošana pabeigta 2017. gada novembrī.

Foto no SIA "Mūrbūdu sidra darītava" arhīva.

Malkas ražošanas uzsākšana

Projekta īstenotājs:
SIA "LIGUMSS WOODNEX"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 9100 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6370 EUR, cits līdzfinansējums - 2730 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir jauna produkta - malkas ražošanas uzsākšana , iegādājoties jaunu pamatlīdzekļi, tādā veidā veicināt sekmēt vietējo attīstību lauku
apvidos, ekonomiskās darbības dažādošanu, maza uzņēmumu izveidi un attīstīšanu, kā arī darba vietas radīšanu.

Projekta ietvaoros tika iegādāta malkas gatavošanas iekārtas ar hidraulisko baļķu pacēlāju JAPA355. 

Projekts īstenots 2018. gada augustā.

Virtuves labiekārtošana viesu namā "Ausmas"

Projekta īstenotājs:
IK "Āres 99"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 7909,23 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5536,46 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir uzlabot un nodrošināt konkurētspējīgu viesu nama pakalpojumu piedāvājumu.

Projekta ietvaros tika iegādātas virtuves iekārtas un aprīkojums.

Projekta īstenošana pabeigta 2019. gadā.

Apgaismojuma ierīkošana vēsturiskās vietas izcelšanai un pasākumu organizēšanai

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Ērģemes bruņinieku pils"
Finansējums:
Budžets - 19814,20 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 17832,78 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir apgaismojuma ierīkošana vēsturiskās vietas izcelšanai un pasākumu organizēšanai.

Projekta ietvaros tika ierīkots apgaismojums Ērģemes bruņinieku pilī, turpinot Ērģemes pils atjaunošanas un labiekārtošanas procesu.

Projekts īstenošana pabeigta 2021. gadā.

Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Sporta klubs "Petanks Ērģeme""
Finansējums:
Budžets - 28709,44 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 25838,50 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt sporta, izklaides un atpūtas attīstību Ērģemes pagastā, Valkas novadā un visā biedrības "Lauku partnerība Ziemeļgauja"
teritorijā.

Medību kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana

Projekta īstenotājs:
Medību klubs "Ezerkalni"
Finansējums:
Budžets - 1691,58 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 1522,42 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis - veicināt medību kultūras un šaušanas sporta attīstību Ērģemes pagastā, Valkas novadā un visā biedrības "Lauku partnerība Ziemeļgauja" teritorijā.

Projekta ietvaros tika iegādāts šaušanas stends ar kustīgo mērķi un pneimatiskā ieroča komplekts.

Projekts īstenots 2020. gadā.

SIA "LIGUMSS WOODNEX" saimnieciskās darbības attīstība

Projekta īstenotājs:
SIA LIGUMSS WOODNEX
Finansējums:
Budžets - 6450 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4515 EUR
Īstenotā rīcība:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstīšana, apgrozījuma palielināšana, iegādājoties jaunu pamatlīdzekli - malkas garināšanas iekārtu.

Projekta ietvaros ir iegādāta malkas garināšanas iekārta Pilkemaster Super.

Projekts īstenots 2021. gadā.