Kauguru pagasts

Kultūrvēsturiskais mantojums 21.gadsimtā - etnogrāfisko tautas tērpu komplektu papildināšana VPDK "Mūri"

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Kauguru pagasta attīstības biedrība"
Finansējums:
Budžets - 11660,19 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 10494,17 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir radīt interesi par kultūrvēsturisko mantojuma vērtību saglabāšanu, iespēju iesaistīties deju kolektīva aktivitātēs, izzināt plašāk par pareizu
etnogrāfisko tautas tērpu komplektējumiem, sniegt iespēju arī netiešām mērķgrupām un sabiedrībai kopumā iepazīt Latvijas
kultūrvēsturisko novadu tērpu valkāšanas tradīcijas, tā apzinot un stiprinot kultūras, vēstures un intelektuālās vērtības.

Projekta ietvaros tiks papildināti Beverīnas novada Kauguru pagasta deju kolektīva "Mūri" etnogrāfisko tautas tērpu komplekti.

Piedzīvojumu trases izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā

Projekta īstenotājs:
Beverīnas novada dome
Finansējums:
Budžets - 25398,62 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 22858,76 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un uzlabot aktīvās atpūtas iespējas Beverīnas novada un apkārtējo novadu
iedzīvotājiem, izbūvējot brīvi pieejamu, interesantu un inovatīvu infrastruktūras objektu - piedzīvojumu trasi velobraucējiem.

Projekta ietvaros tiks izbūvēta piedzīvojumu trase.

Ēdināšanas bloka būvniecība tūrisma uzņēmuma attīstībai

Projekta īstenotājs:
SIA "ROKSALANA"
Finansējums:
Budžets - 50000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 35000 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir viesu mājas ēdināšanas bloka izbūve ēdināšanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Projekta ietvaros tiks uzbūvēts ēdināšanas bloks.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.

Konditorejas izstrādājumu ražotnes darbības attīstīšana

Projekta īstenotājs:
Sanita Lapere
Finansējums:
Budžets - 7244,43 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5071,08 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir saimnieciskās darbības attīstīšana, produkcijas kvalitātes un darba ražīguma uzlabošana, jaunu , inovatīvu produktu izstrādes
iespēju radīšana, iegādājoties jaunus pamatlīdzekļus.

Projekta ietvaros tiks iegādāts dažāda veida virtuves aprīkojums mājražošanas telpas ierīkošanai.

Projekts tiks īstenots 2019. gadā.

Zirgu pārvadāšanas pakalpojuma attīstīšana

Projekta īstenotājs:
Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "BIRZLEJAS"
Finansējums:
Budžets - 7079 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4955,30 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir dažādot zemnieku saimniecības darbības profilu un attīstīt jaunu pakalpojumu - zirgu pārvadāšanas pakalpojumu.

Projekta ietvaros tiks iegādāta zirgu pārvadāšanas piekabe.

Projekts tiks īstenots 2019. gadā.

Namiņa uzstādīšana un bērnu rotaļu laukuma izveide piemājas saimniecībā "Vīnkalni"

Projekta īstenotājs:
SIA "FRENX"
Finansējums:
Budžets - 19103,03 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 13372,12 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir attīstīt gastronomisko tūrismu piemājas saimniecībā "Vīnkalni", apmierinot pieprasījumu pēc naktsmītnēm līdz 35 personām, rīkojot ēdienu meistarklases un veicinot pakalpojuma pieejamību ģimenēm ar bērniem.

Projekta ietvaros tiks uzstādīts koka rotaļu komplekss un namiņš viesu nakšņošanai un meistarklašu rīkošanai.

Projekts tikš īstenots 2019. - 2020.gadā.

 

Amatnieku dizaina produkta radīšana, apvienojot koku un ādu

Projekta īstenotājs:
SIA "Lodziņu ogas"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 7948,75 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5564,13 EUR, cits līdzfinansējums - 2384,62 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu darbnīcu, kas ļautu ražot augstas kvalitātes ādas un koka izstrādājumu dizaina priekšmetus.

Projekta ietvaros tika iegādātas iekārtas (overloks, šujmašīna, formātripzāģmašīna-frēzmašīna, kombinētā garenfrēzmašīna).

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada novembrī.

Veloparka trases izveidošana Beverīnas novadā

Projekta īstenotājs:
Beverīnas novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 30000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 27000 EUR, cits līdzfinansējums - 3000 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un dažādot aktīvās atpūtas iespējas Beverīnas novada iedzīvotājiem, izbūvējot visām vecuma grupām pieejamu, dažādi izmantojamu, interesantu un inovatīvu infrastruktūras objektu - asfalta seguma veloparku.

Projekta ietvaros tika izbūvēta asfalta velotrase 1000 m2 platībā.

Projekta īstenošana pabeigta 2019. gada februārī.

Atpūta uz āķa

Projekta īstenotājs:
SIA "Volanti"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas -7000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4900 EUR, cits līdzfinansējums - 2100 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis - piedāvāt pakalpojumu ar pievienoto vērtību -  pārvietojamās mucveida pirts nomas un sertificēta pirtnieka pakalpojumus, uzlabojot Kauguru pagasta un apkārtējo novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Projekta ietvaros tika iegādāta pārvietojamā mucveida pirts un platforma.

Projekts īstenots 2018. gada maijā.

Atpūtas mājas "Migliņas"izbūve un aprīkošana

Projekta īstenotājs:
SIA "Migliņas"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 50000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 34999,99 EUR, cits līdzfinansējums - 15000,01 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir jaunu pakalpojumu radīšana tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem, izveidojot tūrisma infrastruktūru - atbilstoši aprīkotu atpūtas/ viesu māju, kā arī labiekārtojot apkārtējo teritoriju, pielāgojot to tūristu prasībām.

Projekta ietvaros tiks veikti atpūtas mājas būvdarbi un iegādāti pamatlīdzekļi - mēbeles, tehnika, aprīkojums.

Pages