Kauguru pagasts

Jauna pakalpojuma radīšana

Projekta īstenotājs:
Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 7430,50 EUR, publiskais finansējums - 5017,94 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir paplašināt krājaizdevumu sabiedrības darbību, sniedzot jaunus pakalpojumus un piedāvājot tos lielākā teritorijā, kā arī palielināt biedru skaitu un uzlabot klientu apkalpošanu.

Projekta ietvaros tika iegādāta datortehnika, biroja tehnika un programnodrošinājums.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada septembrī.

Mūrmuižas brīvdabas estrādes deju grīdas būvniecība

Projekta īstenotājs:
Beverīnas novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 19 233,14 EUR, publiskais finansējums – 17 309,83 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir uzlabot brīvdabas pasākumu kvalitāti Mūrmuižas ciema iedzīvotājiem, atjaunojot brīvdabas deju grīdu-skatuvi.

Projekta ietvaros Mūrmuižas estrādes vecās deju grīdas vietā izbūvēta jauna. Tāpat kā iepriekš, grīda ir veidota no koka dēļiem, tomēr papildu noturībai ir ielikti betona pamati, kā arī dēļi tika speciāli apstrādāti pret laika apstākļu iedarbību.

Projekta īstenošana pabeigta 2017.gada vasarā.

Foto: Marija Melngārša

Teritorijas labiekārtošana tūrisma uzņēmuma attīstībai

Projekta īstenotājs:
SIA "ROKSALANA"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 50000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 35000 EUR, cits līdzfinansējums - 15000 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir nodrošināt uzņēmuma pakalpojumu kvalitatīvu pieejamību un uzņēmuma attīstību.

Projekta ietvaros tika veikta viesu nama "Gaujaspriedes" teritorijas sakārtošana, iebraucamo ceļu un atpūtas laukumiņu bruģēšana ērtas piekļuves
nodrošināšanai.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada maijā.

Atpūtas mājas "Migliņas"izbūve un aprīkošana

Projekta īstenotājs:
SIA "Migliņas"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 49997 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 34997,87 EUR, cits līdzfinansējums - 15000,01 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir jaunu pakalpojumu radīšana tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem, izveidojot tūrisma infrastruktūru - atbilstoši aprīkotu atpūtas/ viesu māju, kā arī labiekārtojot apkārtējo teritoriju, pielāgojot to tūristu prasībām.

Projekta ietvaros tika veikti atpūtas mājas būvdarbi un iegādāti pamatlīdzekļi - mēbeles, tehnika, aprīkojums.

Projekta īstenošana pabeigta 2019. gadā.

Atpūta uz āķa

Projekta īstenotājs:
SIA "Volanti"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas -7000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4900 EUR, cits līdzfinansējums - 2100 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis - piedāvāt pakalpojumu ar pievienoto vērtību -  pārvietojamās mucveida pirts nomas un sertificēta pirtnieka pakalpojumus, uzlabojot Kauguru pagasta un apkārtējo novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Projekta ietvaros tika iegādāta pārvietojamā mucveida pirts un platforma.

Projekts īstenots 2018. gada maijā.

Veloparka trases izveidošana Beverīnas novadā

Projekta īstenotājs:
Beverīnas novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 30000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 27000 EUR, cits līdzfinansējums - 3000 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un dažādot aktīvās atpūtas iespējas Beverīnas novada iedzīvotājiem, izbūvējot visām vecuma grupām pieejamu, dažādi izmantojamu, interesantu un inovatīvu infrastruktūras objektu - asfalta seguma veloparku.

Projekta ietvaros tika izbūvēta asfalta velotrase 1000 m2 platībā.

Projekta īstenošana pabeigta 2019. gada februārī.

Amatnieku dizaina produkta radīšana, apvienojot koku un ādu

Projekta īstenotājs:
SIA "Lodziņu ogas"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 7948,75 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5564,13 EUR, cits līdzfinansējums - 2384,62 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu darbnīcu, kas ļautu ražot augstas kvalitātes ādas un koka izstrādājumu dizaina priekšmetus.

Projekta ietvaros tika iegādātas iekārtas (overloks, šujmašīna, formātripzāģmašīna-frēzmašīna, kombinētā garenfrēzmašīna).

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada novembrī.

Namiņa uzstādīšana un bērnu rotaļu laukuma izveide piemājas saimniecībā "Vīnkalni"

Projekta īstenotājs:
SIA "FRENX"
Finansējums:
Budžets - 19036,43 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 1325,50 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir attīstīt gastronomisko tūrismu piemājas saimniecībā "Vīnkalni", apmierinot pieprasījumu pēc naktsmītnēm līdz 35 personām, rīkojot ēdienu meistarklases un veicinot pakalpojuma pieejamību ģimenēm ar bērniem.

Projekta ietvaros tika uzstādīts koka rotaļu komplekss un namiņš viesu nakšņošanai un meistarklašu rīkošanai.

Projekta īstenošana pabeigta 2021. gadā.

 

Zirgu pārvadāšanas pakalpojuma attīstīšana

Projekta īstenotājs:
Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "BIRZLEJAS"
Finansējums:
Budžets - 7079 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4955,30 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir dažādot zemnieku saimniecības darbības profilu un attīstīt jaunu pakalpojumu - zirgu pārvadāšanas pakalpojumu.

Projekta ietvaros tika iegādāta zirgu pārvadāšanas piekabe.

Projekts īstenots 2019. gadā.

Konditorejas izstrādājumu ražotnes darbības attīstīšana

Projekta īstenotājs:
Sanita Viļumsone
Finansējums:
Budžets - 7244,43 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5071,08 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir saimnieciskās darbības attīstīšana, produkcijas kvalitātes un darba ražīguma uzlabošana, jaunu , inovatīvu produktu izstrādes
iespēju radīšana, iegādājoties jaunus pamatlīdzekļus.

Projekta ietvaros tika iegādāts dažāda veida virtuves aprīkojums mājražošanas telpas ierīkošanai.

Projekts īstenots 2020. gadā.

Pages