Malkas skaldītāja iegāde

Projekta īstenotājs: 
Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība "Aizupes"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 9900 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6930 EUR, cits līdzfinansējums - 2970 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir zemnieku saimniecībā attīstīt papildu nozari - kokapstrādi, tai skaitā, malkas ražošanu, padarot efektīvāku ražošanas procesu un uzlabojot darba apstākļus.

Projekta ietvaros iegādāts malkas skaldītājs PALAX-70.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada augustā.