Biedru kopsapulce

14.03.2023.

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" gadskārtējā biedru kopsapulce notiks ZOOM platformā 24.03.2023. plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Koordinatores L. Krūmiņas atskaite par biedrības finanšu izlietojumu 2022. gadā.

2. Padomes priekšsēdētājas A. Zvejnieces atskaite par padomes darbu 2022. gadā.

3.  LEADER programmas aktualitātes. 

4. Citi jautājumi.

Pasākums "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

27.02.2023.

Š.g. martā noslēgsim pasākumu ciklu "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!". Jaunās SVVA stratēģijas 2023. - 2027.gadam sagatavošanas ietvaros viesosimies šādās teritorijās:

03.03.2023. plkst. 14.00 - Ēveles tautas namā, Ēveles pagastā, Valmieras novadā

09.03.2023. plkst. 18.00 - Brenguļu kultūras un sporta centrā, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā

Dižprojekts 2022

02.02.2023.

Katru gadu biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina iesniegt pieteikumus Latvijas partnerību balvai LEADER Dižprojekts – vietējo iniciatīvu projektiem, kuri realizēti VRG darbības teritorijās ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.

Uzsākta jaunās VRG stratēģijas izstrāde

01.02.2023.

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ir saņēmusi LAD lēmumu, ka ir apstiprināts biedrības pieteikums VRG sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. - 2027. gadam izstrādei. Saskaņā ar šo lēmumu jaunā stratēģija ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā no šī lēmuma saņemšanas.

Atvērtā skola ciematu aktīvistiem

27.12.2022.

Mūsu biedrības biedre Aija Freimane aicina pieteikties Atvērtajai skolai ciematu aktīvistiem (Open School for Village Hosts).

Erasmus+ projektu "Open School for Village Hosts" izstrādāja septiņas Eiropas Savienības organizācijas ar mērķi definēt ciematu aktīvistu prasmes,  ko iespējams attīstīt, lai uzlabotu dzīves kvalitāti mazos lauku ciemos un apvidos.

Noslēgusies LEADER 8. kārta

01.12.2022.

30.11.2022. noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana LEADER 8. kārtā rīcībā "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū". Pavisam ir iesniegti 6 pieteikumi: divi - no Valkas pilsētas un pa vienam no Strenčiem, Ērģemes pagasta, Jērcēnu pagasta un Grundzāles pagasta. Decembrī projektus vērtēs VRG vērtēšanas komisija, bet pēc tam tie tiks iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

Izsludināta LEADER 8. kārta

27.09.2022.

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Turpinās pasākumu cikls "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

27.09.2022.

Esam viesojušies visās biedrības teritorijās Smiltenes un Valkas novados. Turpinājumā apmeklēsim Valmieras novada pagastus  un pilsētas.

Tikšanās Kauguru pagastā, Mūrmuižā, bibliotēkā - 9. novembrī plkst. 16.00

Tikšanās Jērcēnu pagastā, Jērcēnu tautas namā Jērcēnmuižā - 1. novembrī plkst. 16.00

Tikšanās Trikātas pagastā, saieta namā "Depo" - 27. oktobrī plkst. 16.00

Uzaicinājums uz Zemkopības ministrijas Reģionālo konferenci

05.09.2022.

Zemkopības ministrijas Reģionālā konference

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) pasākumi no 2023. gada

9. septembrī –  Kocēnu kultūras nams, Alejas iela 3, Kocēni, Valmieras novads

Konferences programma

Turpinās pasākumu cikls "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

05.09.2022.

Turpinām apciemot biedrības teritorijas, lai novērtētu šajā plānošanas periodā īstenotos LEADER projektus un apkopotu vietējo iedzīvotāju priekšlikumus nākamajam plānošanas periodam.

29. augustā tikāmies ar Valkas pilsētas aktīvajiem uzņēmējiem,   NVO un pašvaldības pārstāvjiem.

Plānotās nākamās tikšanās:

14. septembrī plkst. 15.00 Ērģemes pagastā, jaunajā Ērģemes bibliotēkā

Pages