Tiltiņa atjaunošana Lugažu muižas parkā Valkas pagastā

Projekta īstenotājs: 
Valkas novada dome
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas – 13566,60 EUR, publiskais finansējums – 12209,95 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir veikt Lugažu muižas parka vides sakārtošanu, atjaunojot  tiltiņu parka teritorijā un izbūvējot jaunu kājnieku celiņu no tiltiņa uz dabas taku, tā veicinot tūrisma infrastruktūras attīstību Valkas pagastā un Valkas novadā un padarot pieejamu dabas taku visiem Latvijas iedzīvotājiem un ārzemju viesiem. 

Projekta ietvaros ir atjaunots Lugažu muižas parka teritorijā esošais tiltiņš (vecā tilta demontāža, celmu laušana, 62 m2 bruģēšana) un izbūvēta kājnieku celiņa laipa uz dabas taku (117 m2 kājnieku celiņš bruģēts un 15 m koka laipa).

Projekta īstenošana pabeigta 2017.gada vasarā.