Biedri

Pašvaldības:
Smiltenes novada pašvaldība (Grundzāles, Gaujienas un Virešu pagasti)
Valkas novada pašvaldība (Zvārtavas, Valkas, Ērģemes un Vijciema pagasti, Valkas pilsēta)
Valmieras novada pašvaldība (Brenguļu, Trikātas, Kauguru, Plāņu, Jērcēnu un Ēveles pagasti, Strenču un Sedas pilsētas)

Uzņēmēji:
z/s "Liepiņas"(Valkas pagasts)
z/s "Bebri" (Gaujienas pagasts)
z/s "Krustceles" (Valkas pagasts)
z/s "Lejas Rudzīši-Zvejnieki" (Gaujienas pagasts)
z/s "Krastiņi" (Valkas pagasts)
SIA "Studija ACS" (Zvārtavas pagasts)
SIA "Koka rokdarbi"(Grundzāles pagasts)

SIA "Veloseifs" (Kauguru pagasts)

z/s "Vīciepi 1" (Plāņu pagasts)

Nevalstiskās organizācijas:
Biedrība "Jērcēnmuiža" (Jērcēnu pagasts)

Biedrība "Mednieku klubs Jērcēni"

Biedrība "Iespēju durvis"(Trikātas pagasts)
Biedrība "Pagasta attīstības grupa Vireši"
Biedrība "Latvijas-Igaunijas institūts"(Valkas pilsēta)
Biedrība "Jauniešu klubs Pēda"(Valkas pilsēta)
Biedrība "Avotkalni" (Brenguļu pagasts)
Biedrība "Atbalsts Valkai"
Biedrība "Gaujas plostnieki" (Strenči)
Nodibinājums "Latvijas Dabas fonds"
Gaujienas evaņģēliski luteriskā draudze
Biedrība "Cerības pakāpiens" (Seda)
Biedrība "Pāvulēni" (Ēveles pagasts)
Biedrība "Šūpolēs"(Strenči)

Biedrība "Brenguļu jauniešu dome"

Biedrība "Esam Jērcēniem"

Biedrība "Vītolēni"

 

Individuāli biedri:
Verners Pudāns
Vilmārs Katkovskis
Sanita Āboliņa
Vents Armands Krauklis
Dagnija Ūdre
Linda Krūmiņa
Rūta Zepa
Ilze Leicāne
Līga Ozoliņa
Laila Baltiņa

Aija Freimane