Grundzāles pagasts

Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana

Projekta īstenotājs:
Smiltenes novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 30 000 EUR, publiskais finansējums – 27 000 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir sakārtot estrādes apkārtnes teritoriju, radot drošu, ērtu un funkcionālu vidi, pielāgotu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Grundzāle 2010"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 7840,80 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 7056,72 EUR, cits līdzfinansējums - 784,08 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir nodrošināt iespēju uzstāties vairāk kā 8 dejotāju pāriem, dažādot deju kolektīva "Riedēni" priekšnesumus, veicināt jauniešu interesi par latviešu kultūras mantojumu - deju un tautas tērpu, tā komplektēšanas un nēsāšanas tradīcijām.

Projekta ietvaros iegādāti Vidzemes novada (Ēveles) tautastērpi (12 komplekti):  brunči, ņieburi, vainagi, krekli, kurpes meitām un puišu tērpi, kas sastāv no krekla, biksēm, vestes un zābakiem.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada augustā.

Foto - Alda Zvejnice

Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam "Rieda"

Projekta īstenotājs:
Smiltenes novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 5866,08 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5279,47 EUR, cits līdzfinansējums - 586,60 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir uzlabot deju kolektīva priekšnesumu vizuālo kvalitāti, popularizēt Latvijas novadu tērpu un deju bagātību un izglītot skatītāju.

Projekta ietvaros tika iegādāti Rucavas tautastērpi (8 komplekti).

Projekts īstenots 2018. gada jūlijā.

Dzīves kvalitātes uzlabošana mājas apstākļos pacientiem ar pēdu problēmām

Projekta īstenotājs:
Alise Valaine-Kalniņa
Finansējums:
Budžets - 4524,50 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 3167,15 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir sniegt ārstniecisko pēdu aprūpi pacientam mājās, uzlabojot viņa veselību un dzīves kvalitāti.

Projekta ietvaros tika iegādāts podologa aprūpes komplekts mājas vizītēm un autoklāvs instrumentu sterilizācijai.

Projekts īstenots 2019. gadā.

Universālās pašgājēja mašīnas iegāde uzņēmumā

Projekta īstenotājs:
SIA "SILVER TRANS"
Finansējums:
Budžets - 50000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 35000 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir uzsākt sniegt jaunu pakalpojumu Grundzāles pagastā - universālās pašgājēja mašīnas pakalpojumus (ekskavatora rakšanas un augsnes stumšanas un līdzināšanas darbus).

Projekta ietvaros tika iegādāta universāla pašgājējmašīna JCB 4CX.

Projekts īstenots 2020. gadā.

Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā.

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Orientēšanās sporta klubs "Azimuts""
Finansējums:
Budžets - 17558,33 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 15802,49 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju sportisko aktivitāšu dažādošanu, ģimeņu kopābūšanu sportojot svaigā gaisā un nodrošināt daudzveidīga
sporta inventāra pieejamību vienlaicīgi dažāda auguma un fiziskās sagatavotības sportot gribētājiem.

Projekta ietvaros tika iegādāts orientēšanās un slēpošanas sporta inventārs.

Projekts īstenots 2020. gadā.

Apmācību programma "Bērnu emocionālā audzināšana"

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Grundzāle 2010"
Finansējums:
Budžets - 990 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 891 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis - uzlabot vecāku kompetenci bērnu audzināšanā, izglītot topošos, esošos vecākus un vecvecākus.

Projekta ietvaros notika mācību programmas "Bērnu emocionālā audzināšana" īstenošana (10 nodarbību cikls).

Projekts īstenots 2020. gadā.

Pakalpojumu dažādošanas un pieejamības veicināšana

Projekta īstenotājs:
Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība "Krūmiņi"
Finansējums:
Budžets - 10294,83 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 7206,38 EUR
Īstenotā rīcība:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekts mērķis - radīt jaunu un pieejamu pakalpojumu lauku teritorijā, kas saistīts ar dažādu nelielu rakšanas darbu veikšanu ļoti ierobežotās teritorijās.

Projekta ietvaros tika iegādāts mini ekskavators ar papildu aprīkojumu.

Projekts īstenots 2021. gadā.

Investīcijas viesu nama "Purgaiļi" uzņēmējdarbības konkurences paaugstināšanai

Projekta īstenotājs:
SIA MENERGO
Finansējums:
Budžets - 13566,25 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 9496,37 EUR
Īstenotā rīcība:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - veicināt kvalitatīva tūrisma produkta attīstību, pakalpojumu kvalitātes celšanai un pieejamības nodrošināšanai vietējās attīstības sekmēšanai lauku apvidū.

Projekts ietvaros iegādātas virtuves iekārtas.