Vērtēšanas komisija

Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja - Rūta Zepa, biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" individuālā biedre, biedrības administratīvā vadītāja iepriekšējā plānošanas periodā, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore

Komisijas locekļi:

Inese Muceniece, Apes novada pārstāve, Apes novada domes darbiniece

Cilda Purgale, Beverīnas novada pārstāve, Beverīnas novada domes izpilddirektore

Inese Gaumane, Burtnieku novada pārstāve, Lauku attīstības konsultante

Maija Zālamane, ārējā eksperte, Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes galvenā projektu vadītāja

Valda Empele, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Valkas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante