Vērtēšanas komisija

Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja - Rūta Zepa, biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" individuālā biedre, biedrības administratīvā vadītāja iepriekšējā plānošanas periodā, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore

Komisijas locekļi:

Kārlis Kārkliņš, biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" individuālais biedrs, Strenču novada domes Jērcēnu pagasta pārvaldes vadītājs

Inese Muceniece, Apes novada pārstāve, Apes novada domes darbiniece

Cilda Purgale, Beverīnas novada pārstāve, Beverīnas novada domes deputāte

Jana Putniņa, Valkas novada pārstāve, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas vadītāja

Maija Zālamane, ārējā eksperte, Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes galvenā projektu vadītāja

Valda Empele, ārējā eksperte, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Valkas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante