Vērtēšanas komisija

Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja - Rūta Zepa, biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" individuālā biedre, biedrības administratīvā vadītāja iepriekšējā plānošanas periodā, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore

Komisijas locekļi:

Inese Muceniece, Smiltenes novada pārstāve

Maija Zālamane, Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja

Valda Empele, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Valkas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Inguna Avota, starptautisko projektu vadītāja Smiltenes tehnikumā, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads

Vizma Dandena, b-bas "Ravels" valdes locekle, Gaujiena, Smiltenes novads

Ivars Smans, grāmatvedis, Valka, Valkas novads