Meža izstrādes pakalpojumi

Projekta īstenotājs: 
Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība "LUTERNIEKI"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 50 000 EUR, publiskais finansējums - 35 000 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir paplašināt saimniecības darbību, uzsākt mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu.

Projekta ietvaros saimniecība iegādājās meža darbiem aprīkotu traktoru un meža izvešanas piekabi.

Projekts īstenots 2017.gadā.