Plāņu pagasts

Padziļinātas kokapstrādes attīstīšana, iegādājoties formātzāģmašīnu

Projekta īstenotājs:
Ģirts Vizulis
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 8169,32 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5718,52EUR, cits līdzfinansējums - 2450,80 EUR
Īstenotā rīcība:
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir palielināt ražošanas efektivitāti un kvalitāti koka galdniecības izstrādājumu ražošanas uzņēmumā.

Projekta ietvaros tika iegādāta formātripzāģmašīna Altendorf WA6 -2600.

Projekta īstenošana pabeigta 2017.gada decembrī.

Foto: Ģirts Vizulis

Skaldi un baudi

Projekta īstenotājs:
Valkas rajona Plāņu pagasta zemnieku saimniecība "VECĶIGUĻI"
Finansējums:
Budžets - 12800 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 8960 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir radīt papildus ienākumu avotu saimniecībai, kā arī efektīvāt izmantot darba spēku, it īpaši ziemas periodā,
radot vietējiem iedzīvotājiem iespēju izmantot jaunu pakalpojumu, uzlabojot cilvēku dzīves kvalitāti un efektīvāk izmantot
vietējos koksnes resursus.

Projekta ietvaros tika iegādāta pārvietojamā malkas zāģēšanas un skaldīšanas iekārta Falcon 35.

Projekts īstenots 2020. gadā.

Vides labiekārtošana

Projekta īstenotājs:
Plāņu pagasta zemnieku saimniecība "Vīcepi 1"
Finansējums:
Budžets - 20652 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 18586,80 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir sakārtot teritoriju, piedāvāt labiekārtotu atpūtas un tūrisma vietu.

Projekta ietvaros tika atjaunots dīķis un labiekārtota teritorija 1,1 ha platībā.

Projekta īstenošana pabeigta 2020.gada decembrī.

Malkas skaldītāja iegāde ZS "Baižas I" jauna pakalpojuma radīšanai

Projekta īstenotājs:
Valkas rajona Plāņu pagasta zemnieku saimniecība "Baižas 1"
Finansējums:
Budžets - 8200 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5740 EUR
Īstenotā rīcība:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - veicot investīcijas un radot jaunu pakalpojumu, palielināt ZS "Baižas I" konkurētspēju un veicināt vietējās teritorijas Plāņu pagastā sociālekonomisko attīstību.

Projekta ietvaros iegādāts malkas skaldītājs.

Projekts īstenots 2020. gadā.