Strenču pilsēta

Pamatlīdzekļu iegāde autoservisa attīstībai

Projekta īstenotājs:
SIA "RIX AUTO"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 3195,29 EUR, publiskais finansējums - 2236,69 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir paplašināt esošo pakalpojumu klāstu, piedāvājot jaunu pakalpojumu un uzlabot esošos, kā rezultātā tiks veicināta uzņēmuma attīstība un uzturēšana ilgtermiņā, paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju.

Projekta ietvaros tiks iegādātas jaunas iekārtas un aprīkojums autoservisam.

Projekts īstenots 2016.gada oktobrī.

Vienotas norāžu zīmju sistēmas ieviešana Strenču novadā

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 10661,87 EUR, publiskais finansējums – 9595,68 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir uzlabot pakalpojumu pieejamību un vides pievilcību, uzstādot vienotas norāžu zīmes oficiālajās Strenču novada ģerboņa krāsās. 

Projekta ietvaros tiks uzstādītas 188 norāžu zīmes uz 30 stabiem Strenču novada pilsētu (Strenču, Sedas) ielu krustojumos un pagastu (Jērcēnu, Plāņu) centros un objektu tuvumā.

Projekts īstenots 2016.gada novembrī.

Foto: Iveta Ence

Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus laukumā

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 29 771 EUR, publiskais finansējums – 26793,90 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir radīt pievilcīgu pilsētas publisko ārtelpu,  izveidojot jaunu tirgošanās un rekreācijas vietu Strenču vēsturiskajā tirgus laukumā.        

Universāla sporta laukuma ierīkošana Strenčos

Projekta īstenotājs:
Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 29 960 EUR, publiskais finansējums – 26 964 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir izbūvēt un labiekārtot universālu sporta laukumu Strenčos, tādējādi pilnveidojot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas priekšnoteikumus - radot jaunu sporta aktivitāšu (tenisa, spīdmintona, volejbola, basketbola spēles) iespējas tām piemērotā un sakārtotā vidē, kā arī nodrošinot pieejamu aktīvās atpūtas vietu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Aparatūras iegāde Strenču novada Kultūras centram

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 19 928,87 EUR, publiskais finansējums – 17 935,98 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir uzlabot kultūras pakalpojumu piedāvājumu, nodrošinot  audiāli kvalitatīvus kultūras pasākumus Strenču novadā.  

Projekta ietvaros Strenču kultūras namam tiks iegādāta kvalitatīva aparatūra - dažāda līmeņa akustiskās sistēmas, digitālās skaņu pultis, dažāda veida mikrofoni. 

Projekts īstenots 2016.gada novembrī.

Foto: Ginta Gailīte

Uzņēmuma pakalpojumu attīstība izšūšanas un termodrukas pakalpojumu jomā

Projekta īstenotājs:
SIA "Radošā darbnīca - LIRE"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 10 675,54 EUR, publiskais finansējums – 7472,88 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir piedāvāt jaunus pakalpojumus, iegādājoties jaunas un papildus iekārtas jau esošajām. Rezultātā uzņēmums ilgtermiņā tiks nodrošināts ar daudzveidīgāku pakalpojumu klāstu, paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju un kvalitāti.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties jaunu šujamašīnu, izšūšanas mašīnu un aprīkojumu termodrukai, lai varētu klientiem piedāvāt jaunus pakalpojumus.

Projekts īstenots 2016.gada novembrī.

Vides pieejamības nodrošināšana Strenču evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Projekta īstenotājs:
Strenču evaņģēliski luteriskā draudze
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 21005,72 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 18905,15 EUR, cits līdzfinansējums - 2100,57 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir nodrošināt Strenču evaņģēliski luteriskās baznīcas vides pieejamību un sakoptību.

Projekta ietvaros tika ieklāts bruģis uz un gar baznīcu ar vadlīniju cilvēkiem ar redzes traucējumiem; atjaunotas, pārbūvētas kāpnes, izbūvēta uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veciem cilvēkiem, jaunām ģimenēm ar maziem bērniem; uzstādīts informācijas stends, veolosipēdu novietne, 2 soliņi un atkritumu urna.  

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada jūlijā. 

Tautas tērpi Strenču novada pašdarbības kolektīviem

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Šūpolēs"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 6468,62 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5821,75 EUR, cits līdzfinansējums - 646,86 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir, gatavojoties 2018.gada Dziesmu un deju svētkiem, nodrošināt Strenču novada pašdarbības kolektīvus ar Strenču novadu raksturojošiem tautas tērpiem.

Projekta ietvaros iegādātas tautas tērpu komplektu daļas 4 pašdarbības kolektīviem.

Projekta īstenošana pabeigta 2018.gada jūnijā.

Ražošanas iekārtu iegāde un pārdošanas uzsākšana

Projekta īstenotājs:
SIA "Pike Boy Kayak"
Finansējums:
Budžets - 19130 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 13391 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir uzsākt jauna produkta ražošanu un virzīšanu tirgū.

Projekta ietvaros tiks iegādāts karbona un kevlara detaļu ražošanas komplekts kajaka laivu karkasa kompozītmateriālu ražošanai.

Projekta īstenošana pabeigta 2020. gadā.

Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 1.kārta

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Budžets - 29985,22 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 26986,70 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir vides sakārtošana, labiekārtojot Strenču pilsētas parka teritoriju.

Projekta ietvaros tika labiekārtota pilsētas parka teritorija.

Projekts īstenošana pabeigta 2020. gadā.

Pages