Strenču pilsēta

Vēsturisko fotogrāfiju ekspozīcijas “Divi gadsimti vienotā rakursā” izveide

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Budžets - 971,63 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 874,47 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir Strenču pilsētas vēsturiskā fotomateriāla kā materiālā kultūras mantojuma pārmantošana un popularizēšana.

Projekta ietvaros Strenču pilsētas teritorijā (11 vietās) tiks uzstādīti metāla horizontālie stendi ar fotogrāfiju planšetēm, izveidojot vēsturisko foto ekspozīciju.

Projekts tiks īstenotas 2019. gadā. 

Brīvdabas skatuves izveidošana Strenčos

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Budžets - 20000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 18000 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis - uzlabot kultūras infrastruktūru, izveidojot jaunu brīvdabas skatuvi.

Projekta ietvaros tiks uzbūvēta brīvdabas skatuve.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā. 

Rotaļkonstrukciju uzstādīšana Strenču pilsētā

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Budžets - 24691,95 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 22222,76 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir paplašināt bērnu un ģimeņu ar bērniem kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas brīvā dabā.

Projekta ietvaros tiks iekārtots rotaļu laukums.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.

Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 1.kārta

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Budžets - 29985,22 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 26986,70 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir vides sakārtošana, labiekārtojot Strenču pilsētas parka teritoriju.

Projekta ietvaros tiks labiekārtota pilsētas parka teritorija.

Projekts tiks īetenots 2019.-2020. gadā.

Tautas tērpi Strenču novada pašdarbības kolektīviem

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Šūpolēs"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 6468,62 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5821,75 EUR, cits līdzfinansējums - 646,86 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir, gatavojoties 2018.gada Dziesmu un deju svētkiem, nodrošināt Strenču novada pašdarbības kolektīvus ar Strenču novadu raksturojošiem tautas tērpiem.

Projekta ietvaros iegādātas tautas tērpu komplektu daļas 4 pašdarbības kolektīviem.

Projekta īstenošana pabeigta 2018.gada jūnijā.

Vides pieejamības nodrošināšana Strenču evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Projekta īstenotājs:
Strenču evaņģēliski luteriskā draudze
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 21005,72 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 18905,15 EUR, cits līdzfinansējums - 2100,57 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir nodrošināt Strenču evaņģēliski luteriskās baznīcas vides pieejamību un sakoptību.

Projekta ietvaros tika ieklāts bruģis uz un gar baznīcu ar vadlīniju cilvēkiem ar redzes traucējumiem; atjaunotas, pārbūvētas kāpnes, izbūvēta uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veciem cilvēkiem, jaunām ģimenēm ar maziem bērniem; uzstādīts informācijas stends, veolosipēdu novietne, 2 soliņi un atkritumu urna.  

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada jūlijā. 

Uzņēmuma pakalpojumu attīstība izšūšanas un termodrukas pakalpojumu jomā

Projekta īstenotājs:
SIA "Radošā darbnīca - LIRE"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 10 675,54 EUR, publiskais finansējums – 7472,88 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir piedāvāt jaunus pakalpojumus, iegādājoties jaunas un papildus iekārtas jau esošajām. Rezultātā uzņēmums ilgtermiņā tiks nodrošināts ar daudzveidīgāku pakalpojumu klāstu, paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju un kvalitāti.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties jaunu šujamašīnu, izšūšanas mašīnu un aprīkojumu termodrukai, lai varētu klientiem piedāvāt jaunus pakalpojumus.

Projekts īstenots 2016.gada novembrī.

Aparatūras iegāde Strenču novada Kultūras centram

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 19 928,87 EUR, publiskais finansējums – 17 935,98 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir uzlabot kultūras pakalpojumu piedāvājumu, nodrošinot  audiāli kvalitatīvus kultūras pasākumus Strenču novadā.  

Projekta ietvaros Strenču kultūras namam tiks iegādāta kvalitatīva aparatūra - dažāda līmeņa akustiskās sistēmas, digitālās skaņu pultis, dažāda veida mikrofoni. 

Projekts īstenots 2016.gada novembrī.

Foto: Ginta Gailīte

Universāla sporta laukuma ierīkošana Strenčos

Projekta īstenotājs:
Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 29 960 EUR, publiskais finansējums – 26 964 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir izbūvēt un labiekārtot universālu sporta laukumu Strenčos, tādējādi pilnveidojot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas priekšnoteikumus - radot jaunu sporta aktivitāšu (tenisa, spīdmintona, volejbola, basketbola spēles) iespējas tām piemērotā un sakārtotā vidē, kā arī nodrošinot pieejamu aktīvās atpūtas vietu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus laukumā

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 29 771 EUR, publiskais finansējums – 26793,90 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir radīt pievilcīgu pilsētas publisko ārtelpu,  izveidojot jaunu tirgošanās un rekreācijas vietu Strenču vēsturiskajā tirgus laukumā.        

Pages