Biedrība

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" (turpmāk Partnerība) dibināta 2006.gada 20. septembrī, bet oficiāli reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2006. gada 1. novembrī.

Partnerības darbības galvenais mērķis ir teritorijas ilgtspējīga attīstība, iedzīvotāju dzīves un vides kvalitātes uzlabošana. Šai risināmajai problēmai nav administratīvu robežu, tāpēc kopīga darbība pašvaldību līmenī ir svarīgs ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums.

Padome

Airita Rubina
Padomes locekle
+371 22027711

Jauniešu pārstāve

Ilze Leicāne
Padomes locekle
+371 29234102

Individuālais biedrs

Reinis Muižnieks
Padomes loceklis
+371 26224462

Valmieras novada pašvaldības pārstāvis

Jānis Ence
Padomes priekšsēdētājs
+371 29171961

Biedrības "Jērcēnmuiža" pārstāvis

Viesturs Zariņš
Padomes loceklis
+371 64722237

Valkas novada pašvaldības pārstāvis

Andris Rubins
Padomes priekšsēdētāja vietnieks
+371 29481597

Z/S "Bebri" pārstāvis

Inese Perova
Padomes locekle
+371 29343463

Biedrības "Pāvulēni" pārstāve