Sedas pilsēta

Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana Sedas pilsētā

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 1794,78 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 1615,30 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis -  papildināt brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu bērniem un jauniešiem Sedas pilsētā.

Projekta ietvaros iegādātas galda spēles (futbols, novuss, gaisa hokejs, galda hokejs un mini biljards), kas pieejamas telpā līdzās Sedas pilsētas bibliotākai, kā arī teritorijā aiz Strenču
novada vidusskolas Sedas filiāles.ierīkots pludmales volejbola laukums.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada novembrī.

Foto: Madara Ribozola

Vides sakārtošana Sedas pilsētas centrā

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Budžets - 15304,79 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 13774,31 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir uzlabot pilsētvides pievilcību un pakalpojumu pieejamību, rekonstruējot infrastruktūru pilsētas centrālajā
laukumā vēsturiskajai ārtelpai pietuvinātā dizainā.

Projekta ietvaros tika labiekārtot Sedas pilsētas centra laukums.

Projekta īstenošana pabeigta 2020. gadā.

Mediju/Vizuālo inovāciju studijas izveide Sedā

Projekta īstenotājs:
SIA Magic Pixel Media / Miks Priedīte
Finansējums:
Budžets - 24986,41 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 17490,49 EUR
Īstenotā rīcība:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - piedāvāt profesionālus filmēšanas, video apstrādes un grafiskā dizaina pakalpojumus.

Projekta ietvaros tika iegādāts aprīkojums: videokamera, mikrofonu sistēma, projektors, televizori, TV studija, fotokamera, programmatūra u.c.

Projekts īstenots 2021. gadā.