Ēveles pagasts

Katram savu pagalīti

Projekta īstenotājs:
Valkas rajona Ēveles pagasta zemnieku saimniecība "CEĻMALAS"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 8770 EUR, publiskais finansējums - 6139 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis - Piedāvāt malkas sagatavošanas (zāģēšana, skaldīšana) pakalpojumus, uzlabojot Ēveles pagasta un apkārtējo novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Projekta ietvaros iegādāta malkas zāgēšanas un skaldīšanas iekārta.

Projekts īstenots 2017.gadā.

Kultūrvēsturiskā objekta Ēveles kluba funkcionalitātes uzlabošanai nepieciešamā inventāra iegāde

Projekta īstenotājs:
Burtnieku novada pašvaldība
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 13 847,08 EUR, publiskais finansējums – 12 462,37 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir aprīkot tradīcijām bagāti Ēveles klubu ar mēbelēm, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai veicinot vietējo kopienu sadarbību.

Projekta ietvaros tika iegādātas mēbeles un aprīkojums skatītāju zālei, aktiertelpām un garderobei.

Projekta īstenošana pabeigta 2017.gada rudenī.

Ēveles Tautas nama teritorijas labiekārtošana

Projekta īstenotājs:
Burtnieku novada pašvaldība
Finansējums:
Budžets - 29264,27 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 26337,84 EUR
Īstenotā rīcība:
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir labiekārtot Ēveles Tautas nama teritoriju, nodrošinot kvalitatīvas, sakoptas un drošas vides pieejamību pagasta
iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta ietvaros tika labiekārtota teritorija (gājēju celiņi, ugunskura vieta, žogs ap ugunsdzēsības dīķi, daudzgadīgu koku un krūmu stādījumi).

Projekta īstenošana pabeigta 2020. gadā.

Brīvā laika aktivitāšu dažādošana Ēveles pagastā

Projekta īstenotājs:
Burtnieku novada pašvaldība
Finansējums:
Budžets - 2885,56 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 2597 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis - dažādot Ēveles pagasta iedzīvotāju un viesu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projekta ietvaros tika iegādāts sporta un brīvā laika pavadīšanas inventārs: galda teniss, novuss, galda hokejs, dambrete, šahs, šautriņas, galda spēļu lielformāta versijas, petanka un "Spikeball" inventārs. 

Projekts īstenots 2020. gadā.