Virešu pagasts

Amata prasmju centra izveide Virešu pagastā

Projekta īstenotājs:
Apes novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 4860,03 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4374,02 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt brīvā laika nodarbības amata prasmju apguvei ar mūsdienīgām tehnoloģijām un ieviest skolēnu un pieaugušo mūžizglītības pasākumus.

Projekta ietvaros izveidots un aprīkots amata prasmju centrs Virešu pagastā Sikšņu skolā.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada septembrī.

Inovatīvu iekārtu piegāde smiltsērkšķu ogu pārstrādei

Projekta īstenotājs:
Andris Klētnieks
Finansējums:
Budžets - 49100 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 34370 EUR
Īstenotā rīcība:
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir uzsākt saimniecībā izaudzētās smiltsērkšķu ražas un papildus iepirktā smiltsērkšķu apjoma pārstrādi, iegūstot augstas pievienotās vērtības produktus, kuri izmantojami uztura bagātinātāju un funkcionālās pārtikas ražošanā.

Projekta ietvaros tiks iegādātas iekārtas - izsmidzināšanas tipa žāvētājs un perkolators.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020.gadā.

Mazās āra lasītavas ar pieturvietām izveide Virešu pagastā

Projekta īstenotājs:
Apes novada dome
Finansējums:
Budžets - 4259,20 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 3833,28 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir izveidot vienu āra lasītavu ar divām pieturvietām – lasīšanas punktiem Virešu pagastā, tādējādi radot attīstošu
vidi ar iespēju brīvā laika pavadīšanai, veicinot mūžizglītību un vienlaicīgi iesaistot aktivitātē visu vecuma grupu interesentus.

Projekta ietvaros tiks izveidota āra lasītava ar divām pieturvietām.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.

Tautas tērpu iegāde Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Virši” tautiskās dejas nerimstošu tradīciju kopšanas nodrošināšanai Apes novadā un Vidzemē kopumā

Projekta īstenotājs:
Apes novada dome
Finansējums:
Budžets - 7110 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6399 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir vidējās paaudzes deju kolektīva “Virši” vienota vizuālā kopskata radīšana, lai veicinātu kolektīva mākslinieciskā līmeņa attīstību un sekmētu jaunu koncertprogrammu un iestudējumu veidošanos.

Projekta ietvaros tiks iegādāti tautas tērpi vidējās paaudzes deju kolektīvam “Virši”.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.