Virešu pagasts

Amata prasmju centra izveide Virešu pagastā

Projekta īstenotājs:
Apes novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 4860,03 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4374,02 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt brīvā laika nodarbības amata prasmju apguvei ar mūsdienīgām tehnoloģijām un ieviest skolēnu un pieaugušo mūžizglītības pasākumus.

Projekta ietvaros izveidots un aprīkots amata prasmju centrs Virešu pagastā Sikšņu skolā.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada septembrī.

Mazās āra lasītavas ar pieturvietām izveide Virešu pagastā

Projekta īstenotājs:
Apes novada dome
Finansējums:
Budžets - 4259,20 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 3833,28 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir izveidot vienu āra lasītavu ar divām pieturvietām – lasīšanas punktiem Virešu pagastā, tādējādi radot attīstošu
vidi ar iespēju brīvā laika pavadīšanai, veicinot mūžizglītību un vienlaicīgi iesaistot aktivitātē visu vecuma grupu interesentus.

Projekta ietvaros tika izveidota āra lasītava ar divām pieturvietām.

Projekts īstenots 2019. gadā.

Tautas tērpu iegāde Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Virši” tautiskās dejas nerimstošu tradīciju kopšanas nodrošināšanai Apes novadā un Vidzemē kopumā

Projekta īstenotājs:
Apes novada dome
Finansējums:
Budžets - 7110 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6399 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir vidējās paaudzes deju kolektīva “Virši” vienota vizuālā kopskata radīšana, lai veicinātu kolektīva mākslinieciskā līmeņa attīstību un sekmētu jaunu koncertprogrammu un iestudējumu veidošanos.

Projekta ietvaros tika iegādāti tautas tērpi vidējās paaudzes deju kolektīvam “Virši”.

Projekta īstenošana pabeigta 2020. gadā.

Biedrības "Piegauja" radošā stikla apstrādes darbnīca - vieta mācībām un saturīgām brīvā laika aktivitātēm

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Piegauja"
Finansējums:
Budžets - 4987,30 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4488,57 EUR
Īstenotā rīcība:
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis - izveidojot radošu stikla kausēšanas un apstrādes darbnīcu, radīt Virešu pagastā vietu, kur gan maziem, gan lieliem interesentiem iegūt jaunas prasmes un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Projekta ietvaros tika iegādāts stikla kausēšanas un apstrādes komplekts.

Projekts īstenots 2020. gadā.

Malkas skaldīšanas pakalpojuma ieviešana Virešu pagasta zemnieku saimniecībā "Mežvīri"

Projekta īstenotājs:
Alūksnes rajona Virešu pagasta zemnieku saimniecība "Mežvīri"
Finansējums:
Budžets - 20000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 14000 EUR
Īstenotā rīcība:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - attīstīt un paplašināt zemnieku saimniecības “Mežvīri” darbību, piedāvājot efektīvus malkas sagatavošanas (zāģēšanas, skaldīšanas) pakalpojumus, radot produkciju ar pievienoto vērtību, palielinot saimniecības ienākumus un paaugstinot tālākās izaugsmes iespējas.

Projekta ietvaros tika iegādāta malkas zāģēšanas-skaldīšanas iekārta HakkiPilke 38 Pro.

Projekts īstenots 2021. gadā.