Tautastērpu un karoga izgatavošana VPDK "Spriņģi"

Projekta īstenotājs: 
Biedrība "Spriņģi"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas – 9525,29 EUR, publiskais finansējums – 8572,79 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir iegādāties Valkas novada tautas tērpu komplektu Valkas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam "Spriņģi", lai sekmētu māksliniecisko izaugsmi, veicinot kultūras dzīves attīstību un rosinātu interesi par latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

Projekta ietvaros tika izgatavoti tautas tērpu komplekti 12 dejotāju pāriem, kā arī iegādāts deju kolektīva karogs.

Projekta īstenošana pabeigta 2017.gada vasarā.

Foto: Aksana Markoviča