Bērnu rotaļu laukuma izveide Lugažu ciemā

Projekta īstenotājs: 
Biedrība "Druvas 1"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 12200 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 10980 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir dzīves vides kvalitātes uzlabošana Lugažu ciemā, izveidojot bērnu rotaļu laukumu un labiekārtojot teritoriju ap to.

Projekta ietvaros daudzdzīvokļu mājas pagalmā tiks ierīkots bērnu rotaļu laukums.

Projekta īstenošanas laiks - 2018. - 2019.