Gaismas sistēmu modernizācija Valkas pagasta Saieta namam "Lugažu muiža"

Projekta īstenotājs: 
Valkas novada dome
Finansējums: 
Budžets - 6997,43 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6297,69 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir nodrošināt vietējo iedzīvotāju brīvā laika, radošo izpausmju u.c. aktivitāšu veiksmīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu norisi, attīstīšanu, pilnveidošanu un baudīšanu, tādējādi veicinot Valkas pagasta Saieta nama "Lugažu muiža" kā Valkas pagasta centra attīstību.

Projekta ietvaros tika iegādāts gaismas aparatūras komplekts.

Projekts īstenots 2020. gadā.