Amatnieku dizaina produkta radīšana, apvienojot koku un ādu

Projekta īstenotājs: 
SIA "Lodziņu ogas"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 7948,75 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5564,13 EUR, cits līdzfinansējums - 2384,62 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu darbnīcu, kas ļautu ražot augstas kvalitātes ādas un koka izstrādājumu dizaina priekšmetus.

Projekta ietvaros tika iegādātas iekārtas (overloks, šujmašīna, formātripzāģmašīna-frēzmašīna, kombinētā garenfrēzmašīna).

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada novembrī.