Atpūta uz āķa

Projekta īstenotājs: 
SIA "Volanti"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas -7000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4900 EUR, cits līdzfinansējums - 2100 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis - piedāvāt pakalpojumu ar pievienoto vērtību -  pārvietojamās mucveida pirts nomas un sertificēta pirtnieka pakalpojumus, uzlabojot Kauguru pagasta un apkārtējo novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Projekta ietvaros tika iegādāta pārvietojamā mucveida pirts un platforma.

Projekts īstenots 2018. gada maijā.