Jauna pakalpojuma radīšana

Projekta īstenotājs: 
Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 7430,50 EUR, publiskais finansējums - 5017,94 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir paplašināt krājaizdevumu sabiedrības darbību, sniedzot jaunus pakalpojumus un piedāvājot tos lielākā teritorijā, kā arī palielināt biedru skaitu un uzlabot klientu apkalpošanu.

Projekta ietvaros tika iegādāta datortehnika, biroja tehnika un programnodrošinājums.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada septembrī.