Zirgu pārvadāšanas pakalpojuma attīstīšana

Projekta īstenotājs: 
Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "BIRZLEJAS"
Finansējums: 
Budžets - 7079 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4955,30 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir dažādot zemnieku saimniecības darbības profilu un attīstīt jaunu pakalpojumu - zirgu pārvadāšanas pakalpojumu.

Projekta ietvaros tiks iegādāta zirgu pārvadāšanas piekabe.

Projekts tiks īstenots 2019. gadā.