Veloparka trases izveidošana Beverīnas novadā

Projekta īstenotājs: 
Beverīnas novada dome
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 30000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 27000 EUR, cits līdzfinansējums - 3000 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un dažādot aktīvās atpūtas iespējas Beverīnas novada iedzīvotājiem, izbūvējot visām vecuma grupām pieejamu, dažādi izmantojamu, interesantu un inovatīvu infrastruktūras objektu - asfalta seguma veloparku.

Projekta ietvaros tika izbūvēta asfalta velotrase 1000 m2 platībā.

Projekta īstenošana pabeigta 2019. gada februārī.