Atpūtas mājas "Migliņas"izbūve un aprīkošana

Projekta īstenotājs: 
SIA "Migliņas"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 50000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 34999,99 EUR, cits līdzfinansējums - 15000,01 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir jaunu pakalpojumu radīšana tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem, izveidojot tūrisma infrastruktūru - atbilstoši aprīkotu atpūtas/ viesu māju, kā arī labiekārtojot apkārtējo teritoriju, pielāgojot to tūristu prasībām.

Projekta ietvaros tiks veikti atpūtas mājas būvdarbi un iegādāti pamatlīdzekļi - mēbeles, tehnika, aprīkojums.