Medību kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana

Projekta īstenotājs: 
Medību klubs "Ezerkalni"
Finansējums: 
Budžets - 1691,58 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 1522,42 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis - veicināt medību kultūras un šaušanas sporta attīstību Ērģemes pagastā, Valkas novadā un visā biedrības "Lauku partnerība Ziemeļgauja" teritorijā.

Projekta ietvaros tika iegādāts šaušanas stends ar kustīgo mērķi un pneimatiskā ieroča komplekts.

Projekts īstenots 2020. gadā.