Malkas ražošanas uzsākšana

Projekta īstenotājs: 
SIA "LIGUMSS WOODNEX"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 9100 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6370 EUR, cits līdzfinansējums - 2730 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir jauna produkta - malkas ražošanas uzsākšana , iegādājoties jaunu pamatlīdzekļi, tādā veidā veicināt sekmēt vietējo attīstību lauku
apvidos, ekonomiskās darbības dažādošanu, maza uzņēmumu izveidi un attīstīšanu, kā arī darba vietas radīšanu.

Projekta ietvaoros tika iegādāta malkas gatavošanas iekārtas ar hidraulisko baļķu pacēlāju JAPA355. 

Projekts īstenots 2018. gada augustā.