Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā

Projekta īstenotājs: 
Biedrība "Sporta klubs "Petanks Ērģeme""
Finansējums: 
Budžets - 28709,44 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 25838,50 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt sporta, izklaides un atpūtas attīstību Ērģemes pagastā, Valkas novadā un visā biedrības "Lauku partnerība Ziemeļgauja"
teritorijā.

Pēc vietējo iedzīvotāju un sporta entuziastu iniciatīvas bijušajās Ērģemes veikala/ēdnīcas telpās ierīkota vienīgā Latvijā iekštelpu petanka halle: veikts jumta remonts, apsildes sistēmas izveide, durvju, logu nomaiņa un elektroinstalācijas un apgaismojuma izveide. Ierīkoti seši petanka laukumi, kur iespējams rīkot gan vietējus, gan starptautiskus petanka turnīrus. Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās petanka kluba biedri un vietējie iedzīvotāji.

Projekts īstenošana pabeigta 2020. gada. oktobrī.