Virtuves labiekārtošana viesu namā "Ausmas"

Projekta īstenotājs: 
IK "Āres 99"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 7909,23 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5536,46 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir uzlabot un nodrošināt konkurētspējīgu viesu nama pakalpojumu piedāvājumu.

Projekta ietvaros tika iegādātas virtuves iekārtas un aprīkojums.

Projekta īstenošana pabeigta 2019. gadā.