Apgaismojuma ierīkošana vēsturiskās vietas izcelšanai un pasākumu organizēšanai

Projekta īstenotājs: 
Biedrība "Ērģemes bruņinieku pils"
Finansējums: 
Budžets - 19814,20 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 17832,78 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir apgaismojuma ierīkošana vēsturiskās vietas izcelšanai un pasākumu organizēšanai.

Projekta ietvaros tika ierīkots apgaismojums Ērģemes bruņinieku pilī, turpinot Ērģemes pils atjaunošanas un labiekārtošanas procesu.

Projekts īstenošana pabeigta 2021. gadā.