SIA "LIGUMSS WOODNEX" saimnieciskās darbības attīstība

Projekta īstenotājs: 
SIA LIGUMSS WOODNEX
Finansējums: 
Budžets - 6450 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4515 EUR
Īstenotā rīcība: 
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstīšana, apgrozījuma palielināšana, iegādājoties jaunu pamatlīdzekli - malkas garināšanas iekārtu.

Projekta ietvaros ir iegādāta malkas garināšanas iekārta Pilkemaster Super.

Projekts īstenots 2021. gadā.