Viesu nama "Ausmas" renovācija

Projekta īstenotājs: 
IK "Āres 99"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 49997,95 EUR, publiskais finansējums - 34850,78 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot un nodrošināt konkurētspējīgu viesu nama pakalpojumu piedāvājumu, palielinot viesu nama apmeklētāju skaitu un tādējādi veidojot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un lauku tūrisma attīstībai Valkas novadā.

Projekta ietvaros viesu namam tika ierīkota jauna apkures sistēma, nomainīts jumts, logi un durvis, kā arī labiekārtota apkārtne.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada maijā.