Mazās āra lasītavas ar pieturvietām izveide Virešu pagastā

Projekta īstenotājs: 
Apes novada dome
Finansējums: 
Budžets - 4259,20 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 3833,28 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir izveidot vienu āra lasītavu ar divām pieturvietām – lasīšanas punktiem Virešu pagastā, tādējādi radot attīstošu
vidi ar iespēju brīvā laika pavadīšanai, veicinot mūžizglītību un vienlaicīgi iesaistot aktivitātē visu vecuma grupu interesentus.

Projekta ietvaros tika izveidota āra lasītava ar divām pieturvietām.

Projekts īstenots 2019. gadā.