Tautas tērpu iegāde Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Virši” tautiskās dejas nerimstošu tradīciju kopšanas nodrošināšanai Apes novadā un Vidzemē kopumā

Projekta īstenotājs: 
Apes novada dome
Finansējums: 
Budžets - 7110 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 6399 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir vidējās paaudzes deju kolektīva “Virši” vienota vizuālā kopskata radīšana, lai veicinātu kolektīva mākslinieciskā līmeņa attīstību un sekmētu jaunu koncertprogrammu un iestudējumu veidošanos.

Projekta ietvaros tika iegādāti tautas tērpi vidējās paaudzes deju kolektīvam “Virši”.

Projekta īstenošana pabeigta 2020. gadā.