Amata prasmju centra izveide Virešu pagastā

Projekta īstenotājs: 
Apes novada dome
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 4860,03 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4374,02 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt brīvā laika nodarbības amata prasmju apguvei ar mūsdienīgām tehnoloģijām un ieviest skolēnu un pieaugušo mūžizglītības pasākumus.

Projekta ietvaros izveidots un aprīkots amata prasmju centrs Virešu pagastā Sikšņu skolā.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada septembrī.