Biedrības "Piegauja" radošā stikla apstrādes darbnīca - vieta mācībām un saturīgām brīvā laika aktivitātēm

Projekta īstenotājs: 
Biedrība "Piegauja"
Finansējums: 
Budžets - 4987,30 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4488,57 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis - izveidojot radošu stikla kausēšanas un apstrādes darbnīcu, radīt Virešu pagastā vietu, kur gan maziem, gan lieliem interesentiem iegūt jaunas prasmes un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Projekta ietvaros tika iegādāts stikla kausēšanas un apstrādes komplekts.

Projekts īstenots 2020. gadā.