Malkas skaldīšanas pakalpojuma ieviešana Virešu pagasta zemnieku saimniecībā "Mežvīri"

Projekta īstenotājs: 
Alūksnes rajona Virešu pagasta zemnieku saimniecība "Mežvīri"
Finansējums: 
Budžets - 20000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 14000 EUR
Īstenotā rīcība: 
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - attīstīt un paplašināt zemnieku saimniecības “Mežvīri” darbību, piedāvājot efektīvus malkas sagatavošanas (zāģēšanas, skaldīšanas) pakalpojumus, radot produkciju ar pievienoto vērtību, palielinot saimniecības ienākumus un paaugstinot tālākās izaugsmes iespējas.

Projekta ietvaros tika iegādāta malkas zāģēšanas-skaldīšanas iekārta HakkiPilke 38 Pro.

Projekts īstenots 2021. gadā.