Projekta īstenotājs: 
Biedrība "Grundzāle 2010"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 7840,80 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 7056,72 EUR, cits līdzfinansējums - 784,08 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir nodrošināt iespēju uzstāties vairāk kā 8 dejotāju pāriem, dažādot deju kolektīva "Riedēni" priekšnesumus, veicināt jauniešu interesi par latviešu kultūras mantojumu - deju un tautas tērpu, tā komplektēšanas un nēsāšanas tradīcijām.

Projekta ietvaros iegādāti Vidzemes novada (Ēveles) tautastērpi (12 komplekti):  brunči, ņieburi, vainagi, krekli, kurpes meitām un puišu tērpi, kas sastāv no krekla, biksēm, vestes un zābakiem.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada augustā.

Foto - Alda Zvejnice