Projekta īstenotājs: 
Biedrība "Grundzāle 2010"
Finansējums: 
Budžets - 990 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 891 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis - uzlabot vecāku kompetenci bērnu audzināšanā, izglītot topošos, esošos vecākus un vecvecākus.

Projekta ietvaros notiks mācību programmas "Bērnu emocionālā audzināšana" īstenošana (10 nodarbību cikls).

Projekts tiks īstenots 2019. gadā.