Projekta īstenotājs: 
Smiltenes novada dome
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas – 30 000 EUR, publiskais finansējums – 27 000 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir sakārtot estrādes apkārtnes teritoriju, radot drošu, ērtu un funkcionālu vidi, pielāgotu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Projekta ietbaros tika ierīkota ugunskura vieta Jāņu nakts zaļumballei, uzstādītas šūpoles Lieldienām, droši un stacionāri soli skatītāju zonā, iekārtota bērnu rotaļu zona, lai maziem skatītājiem būtu kur pavadīt laiku, netraucējot kultūras pasākuma apmeklētājus un māksliniekus. Atpūtnieku ērtībām tika uzstādītas atkritumu urnas, atsevišķi soli teritorijā un velosipēdu statīvs, izbūvēta atbalsta siena gājēju celiņam, lai organizētu cilvēku plūsmu, kā arī uzbūvēta labiekārtota tualete.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada jūlijā.