Projekta īstenotājs: 
Smiltenes novada dome
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 5866,08 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5279,47 EUR, cits līdzfinansējums - 586,60 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir uzlabot deju kolektīva priekšnesumu vizuālo kvalitāti, popularizēt Latvijas novadu tērpu un deju bagātību un izglītot skatītāju.

Projekta ietvaros tika iegādāti Rucavas tautastērpi (8 komplekti).

Projekts īstenots 2018. gada jūlijā.