Projekta īstenotājs: 
SIA "SILVER TRANS"
Finansējums: 
Budžets - 50000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 35000 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir uzsākt sniegt jaunu pakalpojumu Grundzāles pagastā - universālās pašgājēja mašīnas pakalpojumus (ekskavatora rakšanas un augsnes stumšanas un līdzināšanas darbus).

Projekta ietvaros tiks iegādāta universāla pašgājējmašīna JCB 4CX.

Projekts tiks īstenots 2019. gadā.