Linu tērpi un apavi Brenguļu pagasta deju kolektīvam "Dzieti"

Projekta īstenotājs: 
Biedrība "Dzieti Beverīnai"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas – 2620 EUR, publiskais finansējums – 2358 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir izgatavot linu tērpu komplektu (austus linu svārkus sievām un austas linu vestes vīriem), Vidzemes torņa cepures sievām, mākslīgās ādas zābakus vīriem un pastalas sievām un vīriem, lai papildinātu esošo tautas tērpu kolekciju un lai varētu iestudēt jaunus deju uzvedumus un jaunrades dejas un izrādītu tās Vidzemē un visā Latvijā.

Projekta ietvaros kolektīvs papildināja esošo tautas tērpu kolekciju gan ar austiem linu brunčiem un pastalām sievām un un linu vestēm un pastalām vīriem, gan Vidzemes torņa cepurēm sievām un ādas zābakiem vīriem pie Vidzemes tautas tērpa.

Projekts īstenots 2017.gadā.